RESPONSE TO PETITION by Government of Canada

Prepare in English and French marking ‘Original Text’ or ‘Translation’

PETITION NO.: 421-03054

BY: MR. MCKINNON (COQUITLAM-PORT COQUITLAM)

DATE: DECEMBER 7, 2018

PRINT NAME OF SIGNATORY: SIGNED BY THE HONOURABLE CHRYSTIA FREELAND

Response by the Minister of Foreign Affairs

SIGNATURE Minister or Parliamentary Secretary

SUBJECT: CAMBODIA

ORIGINAL TEXT

REPLY

ឆ្លើយតបនឹងញត្តិ

រៀបចំឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងកំណត់សញ្ញាជា ឯកសារដើម ឬ បកប្រែ

ញត្តិលេខ៖ ៤២១-០៣០៥៤

ដោយ៖ លោកម៉ិកគិនណុន មណ្ឌលខោកគ្វីតឡាំ-ផតខោកគ្វីតឡាំ

ថ្ងៃខែឆ្នាំ៖ ៧ ធ្នូរ ២០១៨

ឈ្មោះជាអក្សរធំនៃហត្ថលេខា៖ ចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកស្រីគ្រីស្ទា ហ្វ្រីឡែន

ឆ្លើយតបដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស

ចុះហត្ថលេខា៖ រដ្ឋមន្ត្រីឬលេខាធិការរដ្ឋសភា

ប្រធានរឿង៖ ប្រទេសកម្ពុជា

ឯកសារដើម

ការឆ្លើយតប៖

The promotion and protection of human rights, democracy and the rule of law have been integral parts of Canada’s bilateral relations with Cambodia.

Canada is deeply concerned by the anti-democratic actions taken by the Government of Cambodia. The November 2017 dissolution of the Cambodia National Rescue Party (CNRP) by the Supreme Court and the arrest of its leader are deliberate attempts to limit alternate political views, and the targeting of media and NGOs are signs of the government’s growing disregard for the democratic process.

In response to these troubling developments, Global Affairs Canada released a statement on July 29, 2018, the day of the general elections, calling for the release of CNRP leader Kem Sokha. Canada expressed its deep concerns about these undemocratic elections, noting that the election campaign was widely recognized to have been marred by voter intimidation and manipulation of the polls.

On September 9, 2018, Kem Sokha was released on bail from prison after a year of detention, under conditions tantamount to house arrest with highly restricted communications privileges. Page 2 of 2 Following the latter development, the Government of Canada issued a tweet on September 10, 2018, acknowledging Mr. Kem Sokha’s release from prison but calling for the baseless and arbitrary charges against him to be dropped. The Government of Canada further urged the Government of Cambodia to reinstate the CNRP and to hold free and fair elections.

Canada will continue to raise these issues with Cambodia at all levels, and advocate for the acquittal of Kem Sokha, and for the ban on 118 senior members of the CNRP to be lifted.

Our government remains committed to promoting international justice and respect for human rights, and to combatting corruption, including in Cambodia.

Online Petition with the Signed Response

ការលើកកំពស់និងការការពារនូវសិទ្ធិមនុស្ស លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងនីតិរដ្ឋគឺជាផ្នែកសមាហរណកម្មសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេរភាគីរវាងកាណាដានិងកម្ពុជា។

កាណាដាមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងនូវទង្វើប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៧ ដោយតុលាការកំពូលនិងការចាប់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេ គឺជាការប៉ុនប៉ងបែបគិតទុកជាមុនក្នុងការកំហិតទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយគ្នា ការយកសារព៍តមាននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាមុខព្រួញគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងនូវនីតិវិធីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

ឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវឌ្ឍន៌ប្រកបដោយបញ្ហាទាំងនេះ ការិយាល័យកិច្ចការពិភពលោកប្រទេសកាណាដាបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៌កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ចំថ្ងៃបោះឆ្នោតសាកល អំពាវនាវអោយដោះលែងលោកកឹម-សុខា ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។ ប្រទេសកាណាដាបានសំដែងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការបោះឆ្នោតមិនប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះ ដោយកត់សំគាល់ឃើញយ៉ាងទូលាយថាការឃោសនារកសំលេងឆ្នោតបានរារាំងដោយការគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោត និងការបំភ្លែនូវលទ្ធផលឆ្នោត។

ថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ លោកកឹម-សុខាត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារ អោយស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ អោយស្ថិតក្រោមលក្ខណ្ឌដែលស្មើនឹងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះដោយបំបិទសិទ្ធិការទាក់ទងមកខាងក្រៅទាំងស្រុង។

តាមរយៈការវិវឌ្ឍន៌ចុងក្រោយបំផុត រដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានចេញសារតាមបណ្តាញទ្វីតតើរកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ទទួលស្គាល់ការដោះលែងលោកកឹម-សុខាពីពន្ធនាគារ ប៉ុន្តែអំពាវនាវអោយទំលាក់ចោលបទចោទទាំងបំពាននិងខ្វះមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងរូបគាត់ទាំងនោះចេញ។ រដ្ឋាភិបាលកាណដាបានជំរុញបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអោយមានការដំណើរការគណបក្សសង្គ្រោះឡើងវិញនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៍។

កាណាដានឹងបន្តលើកឡើងនូវបញ្ហានេះជាមួយភាគីកម្ពុជានូវគ្រប់កំរិតថ្នាក់ ហើយនឹងធ្វើយុទ្ធនាការភាពគ្មានទោសទណ្ឌរបស់លោកកឹម-សុខា និងការហាមប្រាមដល់មន្ត្រីសំខាន់ៗទាំង១១៨នាក់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិអោយមានការផ្តល់សម្បទាឡើងវិញ។

រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនៅតែតាំងចិត្តខ្ពស់ចំពោះការលើកកំពស់យុត្តិធម៍អន្តរជាតិនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ រួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

បកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយលោកសេង-សុភ័ណ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

30 Years of Hun Sen: Violence, Repression, and Corruption in Cambodia

Op-Ed by: Leadership Skills | Posted on: January 16, 2019

Cambodia’s Prime Minister Hun Sen addresses the 73rd session of the United Nations General Assembly at UN headquarters in New York, the United States, 28 September 2018 (Photo: Reuters/Eduardo Munoz).

In recent decades, many Cambodian human rights defenders and civil society activists have risked their lives to help transform Cambodia into the rights-respecting democracy promised in the Paris Agreements and Cambodia’s constitution.

ក្នុងទសវត្សន៌ថ្មីៗកន្លងទៅនេះ សកម្មជនអង្គការសង្គមសុីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាច្រើននាក់បានប្រថុយជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីជួយផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់កម្ពុជាទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចដែលបានឆ្លាក់ជាប់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា។

For this to happen, foreign governments, donors and the UN, need to make much greater efforts to support Cambodians who struggle for free and fair elections, the rule of law, an end to corruption and land grabs, and respect for basic rights such as freedom of expression, association, and assembly. Specifically, Human Rights Watch urges donors and Cambodian officials to press for, and Cambodian officials to enact and implement major reforms so that neither Hun Sen nor any other leader in Cambodia can systematically violate human rights and democratic norms, including:

ដើម្បីអោយការតស៊ូកើតឡើងបាន រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេស ប្រទេសផ្តល់ជំនួយនិងយូអិន ត្រូវតែបន្ថែមការព្យាយាមខ្លាំងជាងនេះដើម្បីគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាដែលតស៊ូដើម្បីការបោះឆ្នោតដែលយុត្តិធម៍និងសេរី នីតិរដ្ឋ ការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយនិងការរឹបអូសដីធ្លី និងការគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានមានដូចជាសេរីភាពនៃការសំដែងមតិ ការប្រមូលផ្តុំជាសហគម និងការជួបជុំ។ ជាពិសេសទៅទៀត អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជំរុញម្ចាស់ជំនួយនិងមន្ត្រីកម្ពុជាអោយខិតខំជំនៈ និងមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីអនុមត្តិនិងអនុវត្តកំណែរទម្រង់ធំៗ ដោយធ្វើដូច្នោះទាំងលោកហ៊ុន-សែន ទាំងមេដឹកនាំដទៃផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាមិនអាចរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រិតក្រមប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធ ដូចមានតទៅនេះ៖

  • Reforming the National Election Committee and all its subsidiary bodies to operate in an independent and impartial manner so that all future elections meet international standards as free and fair;
  • ធ្វើកំណែរទម្រង់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអង្គភាពក្រោមចំណុះរបស់ខ្លួនទាំងអស់ ដើម្បីប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខណៈមិនលំអៀងនិងឯករាជ្យ ធ្វើដូច្នោះការបោះឆ្នោតទាំងអស់នាពេលអនាគតនឹងមានស្តង់ដារអន្តរជាតិបែបសេរីនិងយុត្តិធម៍។
  • Creating a professional and independent police service whose leadership is appointed by an independent police commission, which also has the power to audit the police, investigate complaints, and dismiss officers who violate a professional code of conduct;
  • បង្កើតសេវាកម្មតំរួតដែលឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេត្រូវបានតែងតាំងដោយគណៈកម្មការប៉ូលីសឯករាជ្យមួយ ដែលអាចមានអំណាចក្នុងការធ្វើសវនកម្មប៉ូលីស សុឺបអង្កេតនូវរាល់ពាក្យបណ្តឹង និងដកហូតតំណែងមន្ត្រីណាដែលរំលោភបំពានក្រមសីលធម៍វិជ្ជាជីវៈ។
  • Creating a professional, impartial, and independent judiciary and prosecution service. Judges and prosecutors should be appointed by an independent judicial commission, which also has the power to investigate complaints and discipline judges and prosecutors who violate a professional code of conduct;
  • បង្កើតសេវាកម្មដាក់ទោសជនជាប់ចោទនិងតុលាការដែលឯករាជ្យ មិនលំអៀង និងមានវិជ្ជាជីវៈ។ ចៅក្រមនិងអាយ្យការទាំងអស់គួរត្រូវបានតែងតាំងឡើងដោយគណៈកម្មការយុត្តិធម៍ដែលឯករាជ្យ ហើយដែលអាចមានអំណាចផងដែរក្នុងការសុឺបអង្កេតបណ្តឹងសារទុក្ខនិងដាក់វិន័យដល់ចៅក្រមនិងអាយ្យការទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសក្រមសីលធម៍វិជ្ជាជីរៈ។
  • Banning senior military officers, police officials, judges, and prosecutors from holding official or unofficial positions of leadership in political parties; and
  • ហាមឃាត់មន្ត្រីយោធាថ្នាក់ខ្ពស់ មន្ត្រីប៉ូលីស ចៅក្រម និងអាយ្យការមិនអោយកាន់តំណែងក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំក្នុងគណបក្សនយោបាយជាផ្លូវការឬមិនផ្លូវការ និង
  • Ensuring that authorities respond in a professional and impartial manner to allegations of human rights abuses made by victims and their families, human rights and other civil society organizations, the UN human rights office and other UN agencies, the media, and others who bring concerns to the government’s attention.
  • ធ្វើអោយប្រាកដថាអាជ្ញាធរត្រូវឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពគ្មានលំអៀងនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈចំពោះការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្តឹងដោយជនរងគ្រោះឬគ្រួសាររបស់ពួកគេ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមសុីវិលផ្សេងទៀត ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការិយាល័យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ សារព៍តមាន និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបាននាំក្តីបារម្មណ៌ទាំងឡាយអោយរដ្ឋាភិបាលបានទទួលដឹងលឺ។

សូមអានអត្ថបទស្រាវជ្រាវលំអិតដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោក….