ជ័យជំនៈសន្តិភាពនៃភាពវិនាសកម្ម​ជាមួយនឹង​ តំលៃសេរីភាពនៃភាពស្វិតស្វាញដ៏សកម្ម។

Comments Off on ជ័យជំនៈសន្តិភាពនៃភាពវិនាសកម្ម​ជាមួយនឹង​ តំលៃសេរីភាពនៃភាពស្វិតស្វាញដ៏សកម្ម។

https://youtu.be/SaSukNjWmbE
original

ប្រធានបទ៖ ជ័យជំនៈសន្តិភាពនៃភាពវិនាសកម្ម​ជាមួយនឹង​ តំលៃសេរីភាពនៃភាពស្វិតស្វាញដ៏សកម្ម។

វាគ្មិនពិសេស៖

១ លោក សេង សុភ័ណ

២​ លោក​ ង៉ែត ប៉ុល

៣ លោក សន សុវណ្ណថេត

៤ លោកស្រី ធឹង វណ្ណា

ត្រូវនិងថ្ងៃអាទីត្យ​ ៨កើត​ ម៉ោង១១ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាSaturday 11, 2021 Time: 08:00PM (PST)

________________________________

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!#CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.

#theceroc #khmeroverseas#cambodiabuddhism #buddhismandsociety #nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #TheCEROC#committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety .

https://facebook.com/theceroc

https://youtube.com/c/CambodiansOverseas

http://soundcloud.com/CambodiansOverseas

https://khmeroversea.info