VOA facebook live on 27th Anniversary of the Paris Peace Agreement on Cambodia

#VOAKhLive ក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប២៧ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេស ទទូចឱ្យមានការគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលធានាឱ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនៅកម្ពុជា។ លោក សាយ មុន្នី សម្ភាសន៍ លោកសេង សុភ័ណ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ ដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស៖


The CEROC commemorated 25 years of Paris Peace Agreement and appealed the rights to vote

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 83

២៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានគេដកហូតសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងស្រុង។ អ៑ុនតាក់បានរៀបចំអោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨រៀងមក គជបដែលគេមើលឃើញថាមិនមានសមត្ថភាពនិងពោរពេញដោយភាពលំអៀង មិនសំរួលអោយខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតទេ។ ក្នុងរដូវកាលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសព្វថ្ងៃ ក៏មិនបានសំរួលអោយខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចូលរួមផងដែរ។

តើនេះជាការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឬទេ? តើពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះ គួរធ្វើយ៉ាងណា?

cropped-Janet-and-LP-1.jpg25 years has been passed that Cambodians overseas have been deprived full rights to vote in Cambodia elections. UNTAC allowed Cambodians overseas to vote, but after 1998, the new established NEC who were full of incompetency and bias didn’t allow Cambodians overseas to vote. During this season of voters registration, NEC has not facilitated for accessibility of Cambodians overseas to register vote-name.

Is this a grave violation over rights of Cambodians overseas? And Cambodians overseas who are the owner of this right should do what next?


Khmer Youth Association of Alberta supported the CEROC

During the 24 years of Paris Peace Agreement commemoration organized by the Khmer Youth Association of Alberta, Mr. Sophan Seng was invited as a keynote speaker during the session. You can follow his talk and his advocacy for the CEROC following:

——-

Paris Peace Agreement Cambodia is an insurance for Cambodia country.

We support the CEROCThese 24 years anniversary is very crucial like every year else that Khmer Youth Association of Alberta organized it.

ខ្ញុំមានសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងចំពោះការរំលឹកឡេីងវិញរបស់មេដឹកនាំបក្សជំទាស់ក្នុងការគាំទ្រុអោយខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្រៅស្រុកទាំងអស់បានមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនូវរាល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជា។ យេីងត្រូវដឹងថាខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនមិនតិចជាង៣លាននាក់ ហេីយបានរួមចំណែកកសាងជាតិយ៉ាងច្រេីន។

១. ក្នុងមួយឆ្នាំៗប្រជាជានកម្ពុជាដែលរស់ក្រៅប្រទេសបានបញ្ជូនលុយចូលប្រទេសកម្ពុជាមិនតិចជាង៥០០លានដុល្លាដេីម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។
២. តាមគោលការណ៍លទ្ឋិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស ខ្មែរគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវតែលេីកទឹកចិត្តអោយចូលរួមនយោបាយយ៉ាងសកម្មជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីសតំណាងរបស់ខ្លួន។
៣. រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធានាយ៉ាងពេញលេញនូវការចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទោះបីពួកគេរស់នៅទីណាក៏ដោយ។

ផ្អែកលេីហេតុផលទាំងបីខាងលេី យេីងឃេីញថាប្រជាជនខ្មែរឯនាយសមុទ្រអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបាន ប៉ុន្តែហេតុអ្វីពួកគេមិនអាចចូលរួមបានមកទល់ថ្ងៃនេះ?
I am very glade that prominent opposition leader has repeated to join the CEROC advocacy for the participation of Khmers overseas to vote in all Cambodia elections. We should be aware that there are approximate 3 millions population of Khmers overseas and they have hugely contributed to nation-building.

1. Each year, they has sent in remittance not less than 5 millions US dollars to develop the economy.

2. Basing on principle of multiparty democratic system, all Khmer people must be encouraged to actively participate in politics particularly to choose their representatives regardless of where they are living.

3. Cambodia constitution and the Universal Declaration on Human Rights of the United Nations have guaranteed the full participation to vote of Khmer people regardless of their living places.

Referring above three pillars, we are convinced that Khmers overseas are able to vote in Cambodia elections but until now why those are still unable?

(Courtesy: Sophoan Seng facebook)