នយោបាយ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​បច្ចុប្បន្ន។

វាគ្មិនពិសេស៖

១ លោក សេង សុភ័ណ

២ លោក​ ង៉ែត ប៉ុល

៣ លោកស្រី ធឹង វណ្ណា

ត្រូវនិងថ្ងៃអាទីត្យ​ ៦រោច ម៉ោង១១ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាSaturday 22, 2022 Time: 08:00PM (PST)

________________________________

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!#CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.#theceroc#khmeroverseas#cambodiabuddhism#buddhismandsociety#nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#TheCEROC#committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety .📺https://facebook.com/theceroc💰https://youtube.com/c/CambodiansOverseas📢http://soundcloud.com/CambodiansOverseas🎓https://khmeroversea.info


ប្រធានអាស៊ានបន្តវេននិងភាពជាមេដឹកនាំនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។

វាគ្មិនពិសេស៖

1. Sophoan Seng, B.A., M.A., PhD. Candidate, UH

2. Samrach Chhim, B.A.

ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង០៩ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាWednesday 19, 2021 Time: 06:00PM (PST)

________________________________

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!#CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.#theceroc #khmeroverseas#cambodiabuddhism #buddhismandsociety #nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #TheCEROC#committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety .📺https://facebook.com/theceroc💰https://youtube.com/c/CambodiansOverseas📢http://soundcloud.com/CambodiansOverseas🎓https://khmeroversea.info


ការដឹងគុណឬកត្តញ្ញូកតវេទិតាធម៌។

ស្វែងយល់ការបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាជុំវិញពិភពលោក

Understanding Buddhist practices around the world.

វាគ្មិន៖

– ព្រះមហាថេរៈគិម រចនា ចត្តភយោ, ព្រះចៅអធិការវត្តសុវណ្ណមុនីសាគរខ្មែរក្រោម, ប្រទេសនូវែ៉លហ្សេឡង់

– លោកសេង សុភ័ណ, ប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស ហៅកាត់ថាដឺស៊ីរ៉ក់

ថ្ងៃអង្គារ ៩កេីត ខែឆ្លូវ​ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ពស ២៥៦៥ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែមករា​ ឆ្នាំ2022ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ​ ម៉ោង១០ព្រឹក​ ម៉ោងនៅកម្ពុជាMonday 10, 2022 Time: 07:00PM (PST)

________________________________
#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស
ស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!
#CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.
#theceroc #khmeroverseas#cambodiabuddhism #buddhismandsociety #nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #TheCEROC
#committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety .
📺https://facebook.com/theceroc
💰https://youtube.com/c/CambodiansOverseas
📢http://soundcloud.com/CambodiansOverseas
🎓https://khmeroversea.info


ការទាមទារសំណងសមរម្យពីថៅកែក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាបទឧក្រិតទេ។

វាគ្មិនពិសេស៖

1. Sophoan Seng, B.A., M.A., PhD. Candidate, UH

2. Samrach Chhim, B.A.

ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង០៩ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាWednesday 12, 2022 Time: 06:00PM (PST)

________________________________

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!#CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.#theceroc #khmeroverseas#cambodiabuddhism #buddhismandsociety #nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #TheCEROC#committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety .📺https://facebook.com/theceroc💰https://youtube.com/c/CambodiansOverseas📢http://soundcloud.com/CambodiansOverseas🎓https://khmeroversea.info


ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនៅកម្ពុជានិងកំរិតសុក្រិតត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលបាន

Comments Off on ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនៅកម្ពុជានិងកំរិតសុក្រិតត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលបាន

វាគ្មិនពិសេស៖

១ លោក សេង សុភ័ណ

២ លោក​ ង៉ែត ប៉ុល

៣ លោកស្រី ធឹង វណ្ណា

ត្រូវនិងថ្ងៃអាទីត្យ​ ១៤កើត​ ម៉ោង១១ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាSaturday 15, 2022 Time: 08:00PM (PST)

________________________________

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!#CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.#theceroc #khmeroverseas#cambodiabuddhism #buddhismandsociety #nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #TheCEROC#committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety .📺https://facebook.com/theceroc💰https://youtube.com/c/CambodiansOverseas📢http://soundcloud.com/CambodiansOverseas🎓https://khmeroversea.info


តេីប្រជាជន​ខ្មែរ​មាន​ជុំនឿទៅលេីអ្នកដឹកនាំបន្តវង្សត្រកូលឫទេ? តេីប្រជាជន​ខ្មែរ​ទៅអនាគ​នឹង​រស់នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការ​ឫរបបផេ្សងទៀត?

Comments Off on តេីប្រជាជន​ខ្មែរ​មាន​ជុំនឿទៅលេីអ្នកដឹកនាំបន្តវង្សត្រកូលឫទេ? តេីប្រជាជន​ខ្មែរ​ទៅអនាគ​នឹង​រស់នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការ​ឫរបបផេ្សងទៀត?
Original Link

ប្រធានបទ៖ តេីប្រជាជន​ខ្មែរ​មាន​ជុំនឿទៅលេីអ្នកដឹកនាំបន្តវង្សត្រកូលឫទេ? តេីប្រជាជន​ខ្មែរ​ទៅអនាគ​នឹង​រស់នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការ​ឫរបបផេ្សងទៀត? ។

វាគ្មិនពិសេស៖

១ លោក សេង សុភ័ណ

២​ លោកដាវ ហួន

៣ លោក​ ង៉ែត ប៉ុល

៤ លោកស្រី ធឹង វណ្ណា

ត្រូវនិងថ្ងៃអាទីត្យ​ ៦កើត​ ម៉ោង១១ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាSaturday 08, 2022 Time: 08:00PM (PST)

________________________________

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់!#CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.

#theceroc #khmeroverseas#cambodiabuddhism #buddhismandsociety #nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #TheCEROC#committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety

https://facebook.com/theceroc

https://youtube.com/c/CambodiansOverseas

http://soundcloud.com/CambodiansOverseas

https://khmeroversea.info