ប្រធានបទ៖ កិច្ចសម្ភាសន៍បេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់អណត្តិបោះឆ្នោត។

Comments Off on ប្រធានបទ៖ កិច្ចសម្ភាសន៍បេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់អណត្តិបោះឆ្នោត។

ត្រូវនិងថ្ងៃពុធ​ ១២រោច​ ម៉ោង១១ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាTuesday 30, November 2021 Time 08:00PM Canada (PST)

គណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រភពពត៍មានឯករាជ្យសម្រាប់សំលេងខ្មែរឯនាយសមុទ្រ។ ពួកយើងស្រាវជ្រាវ ផ្សព្វផ្សាយ និងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនូវរាល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាម្តងៗ។ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សាខាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក(CNRPA)នៅថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ ជាបុព្វហេតុប្រជាធិបតេយ្យដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍បំផុត។ សំលេងខ្មែរនៅឯនាយសមុទ្រនឹងធ្វើការសម្ភាសន៍បេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃឃោសនាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកានេះ តាមកំណត់របស់គ.ប.ឆ. ដែលមានគេហទំព័រ៖

https://cnrpaelection2021.wixsite.com/

#គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍នូវរាល់មតិ យោបល់ និងការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់! #CommitteeForElectionRightsofOverseasCambodians welcome all comments, opinions, and participations from all walks of life.#theceroc #khmeroverseas#cambodiabuddhism #buddhismandsociety #nepotism#wednesdaytalkshow#ពលករចំណាកស្រុក#ព្រះពុទ្ធដីកា #ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស #TheCEROC #committeeforelectionrightsofoverseascambodians#khmeroversea#ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស#theceroc#buddhismandsociety

https://facebook.com/theceroc

https://youtube.com/c/cambodiansoverseas

https://soundcloud.com/CambodiansOverseas

https://khmeroversea.info