សម្តេចសង្ឃ ជួន ណាត៖ ការដែលគេមកសុំសន្លឹកឆ្នោតពីយើង គេលុតជង្គង់ដល់ធរណី ព្រោះ…


Samdech Chuon Nathសម្តេចសង្ឃ ជួន ណាត៖ ការដែលគេមកសុំសន្លឹកឆ្នោតពីយើង គេលុតជង្គង់ដល់ធរណី ព្រោះ…
========
សារព័ត៌មានថ្មីៗ សូមលើកយកទស្សនៈរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ចំនួន ៤ ឃ្លាសំខាន់ៗយកមកចុះផ្សាយដូចខាងក្រោម៖

  • ទី ១ ការដែលគេមកសុំសន្លឹកឆ្នោតពីយើង គេលុតជង្គង់ដល់ធរណី ព្រោះតែគេចង់ស៊ីថ្លើមយើង ហើយដល់គេបានសន្លឹកឆ្នោតហើយគេដាក់ធរណីចោលលែងមកក្បែរយើងទៀត តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីឲ្យបានដូចបំណង?
  • ទី ២ ការជ្រើសរើសតំណាងយើងពិបាកជាការរើសកូនប្រសាបីភាគ មិនដូចអ្នកល្ងង់ពោលថា បោះឲ្យអ្នកណាដូចនរណានោះទេ ព្រោះថា អាយុជីវិតនៃប្រទេសជាតិ ត្រូវផ្ញើទៅលើអ្នកតំណាងរបស់យើងផងមួយផ្នែកធំ មិនគួរយើងយកសំបកគ្រំមកទះលេងនោះទេ។
  • ទី ៣ មនុស្សមិនត្រូវអួតថា គ្មាននរណាបោកខ្លួនបានមួយជីវិតទេ តែត្រូវគិតកុំឲ្យគេបោកច្រើនដងពេក។
  • ទី ៤ ការដែលគេឲ្យយើងស៊ី មកតែគេចង់ស៊ីពីយើង។

ដកស្រង់ពីសៀវភៅ ទស្សនៈសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត ដែលរៀបរៀងដោយលោក គង់ សម្ភារ នៅឆ្នាំ ១៩៧០។