លទ្ធផលចុងក្រោយពីក្រុមប្រជុំដើម្បីកែទម្រង់គជប


នេះជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមតំណាងអោយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកែទម្រង់គជប។ គណកម្មការយើងខ្ញុំនឹងត្រួតពិនិត្យព្រមទាំងតាមដានយ៉ាងស្អិតរមួត ដើម្បីអោយយើងខ្ញុំនៅឯនាយសមុទ្របានបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា។

NEC reform conclusion 1 NEC reform conclusion 2 NEC reform conclusion 3 NEC reform conclusion 4

 

ប្រភព៖ http://camhotnews.com/?p=2384