សង្គម​ស៊ីវិល​៖«ខ្វះ​ឆន្ទៈ​នយោបាយ​ជា​ឧបសគ្គ​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បោះឆ្នោត​បាន​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស»


សង្គម​ស៊ីវិល​៖«ខ្វះ​ឆន្ទៈ​នយោបាយ​ជា​ឧបសគ្គ​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បោះឆ្នោត​បាន​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស»

សង្គម​ស៊ីវិល​៖«ខ្វះ​ឆន្ទៈ​នយោបាយ​ជា​ឧបសគ្គ​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បោះឆ្នោត​បាន​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស»

កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន-អាមេរិក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ម្សិលមិញ។​@Samdech Hun Sen, Cambodia Prime Minister

ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ទី​ដែល​មាន​ការ​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន-អាមេរិក លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​ថ្លែង​ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ឯ​នាយ​សមុទ្រ​ពី​លទ្ធភាព​ដែល​មិន​អាច​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បោះឆ្នោត​បាន​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។ លោក ហ៊ុន សែន បាន​លើក​ឡើង​ពី​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​លើ​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត ម៉ោង​ពេល​ខុស​គ្នា ហើយ​ការ​បោះឆ្នោត​បែប​ សមាមាត្រ​ដូច​កម្ពុជា គឺ​មិន​អាច​រៀបចំ​ទៅ​បាន​ទេ។ ក៏​ប៉ុន្តែ អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​ ក៏​ដូចជា​បក្ស​ប្រឆាំង​យល់​ថា​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ប្រសិន​បើ​មាន​ឆន្ទៈ​នយោបាយ។