សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា


សេចក្តីអំពាវនាវ

CambodiaElectionRegistration2018 editគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស សូមអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស ដែលមានអាយុគ្រប់បោះឆ្នោត ឬមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ២០១៦ ឬមិនដែលធ្លាប់ចុះឈ្មោះឆ្នោតពីមុនមក សូមអញ្ជើញទៅចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាកុំបីអាក់ខាន។ កាលកំណត់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី៩ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ ទាំងពលករចំណាកស្រុក ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសទីបី សិស្ស-និស្សិត យោធាខ្មែរឈរជើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក មន្ត្រីទូត និងបុគ្គលិកទូតជាដើម អាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅស្ថានក្បែរៗខ្លួន ឬធ្វើដំណើរទៅចុះឈ្មោះនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមអធ្យាស្រ័យ។

សំរាប់នីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអោយបានត្រឹមត្រូវ សូមតាមដានប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីគណកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដូចតទៅនេះ៖